Crime antislave

Anunțuri
Published in: on 5 Aprilie 2014 at 15:33  Lasă un comentariu  

Autosalvare europeană

Renașterea dacică este cel mai radical curent identitar din România și  trebuie evitată compromiterea ideii sale centrale prin asocieri manipulatorii cu ridicolul vieții capitaliste. Baza biologică a poporului nostru este mai veche decât toate formele organizării colectivității noastre de-a lungul evoluției în timp.
Curentul romanist a fost inoculat de alogeni de secole și nu poate fi acum eradicat ușor. Ne vom baza pe noile științe biologice și psihologice precum și pe arheologie și raționamente logice pentru reconstituirea descendenței noastre autentice. Dacă sunteți autentici descendenți ai dacilor nu veți intra în contradicție decât prin argumentare pozitivă.
Oricum daciștii nu pot avea adeziune pentru teza originii noastre străine de baza biologică și geografică a dacilor (geților) pentru că ne periclitează dreptul istoric de a fi aici unde suntem din vremuri imemoriale.
Pe de altă parte astă problemă romanistă nu am fi avut-o niciodată dacă dacii și-ar fi păstrat libertatea și nu ar fi permis alogenilor să intre în teritoriul dacic.
În logica romaniștilor și țiganii de acum vor putea susține că românii vin din India și ar fi bine să plece acolo și să le lase România lor.
Problema este mai gravă decât pare la prima lectură sociologică. Există o acțiune concertată antieuropeană începută cu al doilea război mondial și accentuată după înăbușirea emancipării rasei europene în cursul perioadei postbelice.
Am comunicat publicului internetistic că fenomenul declinului Europei nu poate fi explicat fără admiterea tezei luptei interrasiale. Abia admiterea acestei lupte macrobiologice ne poate lumina asupra fenomenelor sociale de masă la care am asistat în secolul XX și care se vor accentua incomparabil în secolul XXI. Problema dacică este parte integrantă din activitatea de autoapărare naturală a rasei europide.
În cadrul general al procesului de structurare a raselor umane dinamica luptei va cere ceea ce dușmanii europenilor au combătut în al doilea război mondial. Chinezii au înțeles această necesitate și își vor dovedi ascensiunea în fața unor europeni deprimați și oripilați de agresiunea sălbatică din al doilea război și de ideologia imperialistă antieuropeană.
Soluție posibilă. Europa încă mai are baza biologică, genetică capabilă de a se regenera. Este însă necesară o prietenie ariană extinsă la dimensiuni bicontinentală cu Rusia. Concomitent este necesară aplicarea unei strategii proeuropene de acțiune în care valoarea centrală să fie omul european. De nu vor înțelege și face grabnic regenerarea rasei europene, europenii se vor sinucide treptat conform voinței extraeuropenilor.
În acest cadru trebuie să vedem acțiunea de redacizare ca un proces de regenerare simultană a acelei părți din națiunea română care este autentica purtătoare a descendenței dacice.

Published in: on 27 Martie 2013 at 18:30  Lasă un comentariu  
Tags: , , , , , , , ,

Globalizare-Imperializare-Fascizare

Există o tendinţă obiectivă de globalizare naturală, socială şi spirituală a Umanităţii. Există o tendinţă mai mult sau mai puţin obiectivă a Americii de a prelua procesul globalizării şi a-l modela în conformitate cu motivaţia proprie transformându-l în imperializare americană. Ambele procese confirmă teza lui Vladimir Ilici Ulianov despre terminarea împărţirii Pământului între marile puteri capitaliste şi lupta pentru reîmpărţirea lumii printr-un al treilea război mondial.

Cine gândeşte serios acest proces nu face măscări politice ci creează soluţii alternative. Obiectivă este lupta,  subiectivă este motivarea. Gândiţi-vă că la baza acestui proces de mondializare stau factori biologici ai speciei umane şi nicidecum motive scornite de oamenii de cultură.

În conjunctura luptei biologice intraspecie oamenii pot doar să găsească modalităţi de ajustare a acestei lupte şi nicidecum de eliminare a ei. În mod natural rasa europeană trebuie să se regrupeze în faţa înmulţirii şi expansiunii celorlalte rase. Conjunctura acestei lupte pentru resurse materiale obligă la unire , unificare, coordonare, centralizare ceea ce determină apariţia sistemelor sociale umane de tipul uniunilor.

Americanii au sesizat această tendinţă naturală şi au preluat-o acţionând în consens cu ea dar în favoarea unor grupuri anume. Creatorul suprem ne pune să ne selectăm între noi fără nici o morală. Hitleriştii au fost conştienţi de acest proces natural şi au acţionat în consecinţă. Americanii şi ruşii au fugit de el dar acestă luptă le-a ieşit în faţă cu fatalitate. În concluzie i-au omorât degeba pe rasişti căci acum trebuie să facă ei ceea ce trebuiau să facă naziştii.

Viziunea etnicistă este o viziune ingustă în raport cu procesul obiectiv al globalizării dar ea îşi dobândeşte valoarea organică, naturală şi logică imediat ce se integrează în viziunea poporului şi apoi a rasei.

Dificultatea prezentă este că americanii vor să rezolve această posibilă luptă prin alegerea celor mai buni din fiecare popor alcătuind fascia fiecărei naţiuni adică aşa cum  s-a spus acei 10 milioane ai fiecărui popor. Pe această cale americanii împacă şi tendinţele populare şi pretenţiile elitelor creând o lume mai selectă.  În această abordare ei desconsideră rasa naturală mizând doar pe ,,oamenii în acţiune,,. Problema care le apare în faţă este aceea că se rupe legătura cu naturalul pentru că nimic nu garantează că formula după care îi aleg pe cei mai ,,buni,, este şi conformă legilor Naturii. Cam la acest punct s-a oprit demersul lor nemaiputându-l depăşi.

Coborând în particular Problema Uniunii Europene  şi a oricărei uniuni se pune raţional în aceşti termeni.

Published in: on 16 Iulie 2010 at 16:37  Lasă un comentariu  
Tags: , ,

Stagnarea Europei

Câtă vreme  va fi SUA,  Uniunea Europeană nu va fi ea însăşi. Actuala uniune europeană este făcătură americană. Uniunea europeană nu poate porni decât de la europeni şi nu de la extraeuropeni. Actuala uniune europeană este o adunătură anchilozată de politicieni bătrâni depăşiţi de vremuri. Duceţi-vă prin oraşele europene şi veţi găsi boschetărie, manţocărie, tembelisme capitaliste. Nu veţi găsi revoluţie, vizionarism, prosperitate, înnoire, modele de cultură şi civilizaţie care să depăşească viaţa ordinară.

Întreaga situaţie a mortificării Europei actuale este rezultatul greşelilor şi sfârşitului celui de al -II-lea război mondial.  Europa este subjugată. Popoarele Europei sunt exploatate. Oamenii europeni nu mai sunt creatori nu pentru că s-a epuizat potenţialul spiritual european ci pentru că sunt constrânşi europenii să trăiască o viaţă animalică, josnică. Agresiunea rasială a Europei este asistată de imperialii americani care fură totul de peste tot şi stârpesc orice originalitate ce nu se afirmă în interesul imperiului lor.

Problema Europei este o problemă imperială, de raport de forţe, de luptă între rase, de hegemonie.

Published in: on 6 Iulie 2010 at 12:46  Lasă un comentariu  

Norme antieuropene

Ceea ce îi determină pe extraeuropeni să forţeze Europa este nu  atât instinctul  vieţuirii cât conştiinţa faptului că rasa europeană ar putea evolua separat. Aceasta este marea lor frică .Este o agăţare biologică disperată de rasa albă. În acest cadru statul italian ca forţă coercitivă de garantare a executării voinţei celui puternic obligă de exemplu pe cei ce vor să înfieze să adopte copii negri.

În loc să îşi dezvolte şi să-ţi perfecţioneze cu grijă şi demnitate o cultură şi o civilizaţie proprie extraeuropenii caută cu tot dinadinsul să îi paraziteze natural social şi spiritual pe europeni.

Evident   că ar trebuie să fie o normă ca fiecare popor să îşi aibă grija propriei sale evoluţii. În anumite cazuri acest lucru se şi petrece. De exemplu în India  efectuază recesământul periodic de zece ani  pentru a cunoaşte starea reală apoporului şi a întrevedea măsurile posibile.

Având în vedere această realitate extraeuropenii  prescriu următoarele norme pentru europeni:

1. Să mânânce alimente artificiale, iradiate, chimizate, modificate genetic ca să aibă efecte efecte cancerigene şi mutagene;

2. Să respire aerul toxic, pestilenţial, de ghetou, plin de emanaţii din carburanţi;

3. Să bea numai ape preparate cu agenţi patogeni , radioactive, chimizate;

Să îmbrace haine făcute dinmateriale artificiale, iritante şi cancerigene pentru ca după aruncare să impregneze solul pe zeci de ani cu materiale toxice şi nedegradabile;

4. Locuinţele să fie construite dinmateriale slabe, sintetice, uşoare şi inflamabile şi să fie astfel repartizate încât să nu aibă acces la ele decât hoţii şi curvele;

5. Europenii trebuie să îşi orienteze instinctele reproductive în următoarele direcţii: masturbare, perversiuni sexuale, homosexualitate, zoofilie, pedofilie, incest şi pervertire de la vârsteă fragedă.

6. Copii să fie crescuţi şi educaţi astfel încât să rezulte cât mai multă slăbiciune şi apatie;

7.Oprirea evoluţiei psihologice la nivelul infantil al jocului sau învăţării prelungind etapa infantilă cât mai mult posibil pentru a nu putea face faţă agresiunii extraeuropene;

8. Menţinerea imaturităţii cognitive acţionale şi contemplative prin exersarea de către persoane numai a activităţilor minore, unilaterale şi superficiale;

9. Cultivarea profilelor caracteriale minore, patologice, deviante prin orientarea către bunuri fără valoare umană şi prin subtituirea treptată şi ascunsă a agentului educativ intituţional şcolar cu agenţi educativi privaţi incontrolabili ca televizuinile, jurnalele, radiourile, internetul unde dezmăţul valorilor este liber;

10. Spiritual extraeuropenii regulează viaţa europenilor în direcţiile următoare:

a. Abandonarea şi interzicerea preocupării pentru esenţa lumii şi sensul vieţii;

b: Abandonarea bunurilor spirituale clasice ca adevărul, binele şi frumosul şi orientarea oamenilor către minciună, rău şi urât;

c.Acţiunea să fie înlocuită cu închipuirea acţiunii sau să fie substituită cu activităţi înstrăinate de condiţia umană;europeanul trebuie adus la impotenţă spirituală astfel ca el să creadă că acţionează când în fapt el doar          gândeşte prost şi intenţionează.

Producţia de bunuri materiale trebuie înlocuite cu producţia fictivă şi cu servicii: a             face produs, a ieşi la produs, industria prostituţiei, produse financiare, inginerii financiare, etc.

Comerţul trebuie să fie redus la speculă, înşelăciune, fraudă, escrocherie, înşelăciune, la o luptă mercantilă prin      cartel împotriva cetăţeanului.

Serviciile trebuie să fie înlocuite cu activităţi baliverniste şi superficiale, parazitare fără nici o binefacere faţă de      cel ce plăteşte;

Trebuie dezvoltată puternic specula bancară şi banii fictivi în scopul deposedării eficiente de bunuri a celor ce      apelează la serviciile şi ,,produsele,, bancare.

Published in: on 6 Iunie 2010 at 6:47  Lasă un comentariu  

Înstrăinarea Spiritului de Natură

Trebuie să dăm prioritate Naturii.Natura ne-a făcut, natura ne desface. Iată că alte populaţii din specia umană nu mai au nevoie de bunurile culturii europene pentru a face ceea ce trebuie: a se  impune  biologic pe alte continente notamente pe cel european.

De ce arabii, chinezii, negri etc. emigrează în America de Nord şi în Europa şi nu emigrează în America de Sud în Africa Centrală sau în Siberia de exemplu? Răspunsul îl cunoaşteţi bineînţeles dar vi-l înghiţiţi pentru că ideologii imperiali vă impun conştiinţa sinuciderii bucuroase. Este conştiinţa viermelui care se oferă ca hrană pentru pasărea de pradă. În acest caz doctrina joacă rolul interesant al armei hipnotice anestezice…  Aparent imigraţia nu are nimic împotriva populaţiile agresate pe teritoriul pe care îl ocupă treptat. Nevoia lor de a se nutri, conserva şi a se reproduce pe scară largă e cel mai natural lucru. Sunt necesităţi naturale ale oricărui individ biologic. În această calitate voi le înţelegeţi uşor şi le admiteţi tot atât de uşor pentru că sunt extrem de asemănătoare cu necestăţile  voastre bazale. Pe acest temei îi consideraţi pe imigranţi egali cu noi nu numai biosic ci şi psihic. După aceea urmează egalizarea socială, culturală, spirituală. Apoi urmează procesul invers; de împuţinare a voastră de degradare a voastră de plasare a alogenilor desupra europenilor.  Imigranţii vă râd mascat căci ei ştiu şi de la ce au plecat şi la ce vor să ajungă pe când voi uitaţi de unde vă trageţi şi ce rost mai aveţi.

Existenţa europeană devine patologică particularizându-se de la populaţie la populaţie şi cea mai gravă manifestare a acestei abateri de la Natură este deturnarea nutriţiei, apărării şi reproducerii de la cursul lor normal. În numitul idealism, spiritualism  şi culturalism europenii în loc să găsească soluţii pentru problemele reale ei îşi caută refugiu în pseudocultură care este în fapt perversă căci perverteşte rolul conştiinţei înstrăinând-o pe aceasta  de  nevoile reale, simple şi naturale. Când am transmis că omul trebuie să depăşească condiţia animalică a existenţei nu am susţinut că trebuie să ignorăm legile Naturii ci am comunicat că trebuie să satisfăcute şi în condiţiile satisfacerii  trebuie progresat prin ascensiune psihologică şi spirituală.

Lupta raselor umane între ele îi va prinde pe europeni descoperiţi pentru că nu au făcut ceea ce trebuie la timpul potrivit. Poporul chinez nu prea are ce mânca dar are  1.300.000.000 de indivizi. Populaţia Indiei a ajuns la 1.000.000.000 de indivizi şi mănâncă pe jos, de pe frunze lângă şobolani dar are arsenal nuclear. Europenii câţi sunt şi ce au? Au ,,cultură!” şi ;;civilizaţie”. Au cultura mortificată şi mortificatoare a pervertirii de sine, a denaturări şi a sinuciderii.

Pe şobolanii prăduitori nu îi vor interesa  ,, minunăţiile,,  populaţiilor europene ci valori bazale pentru hrănirea , conservarea şi reproducerea populaţiilor lor. Deşi suntem pe cale de dispariţie, europenii practică altruismul creştin al sinuciderii bucuroase când alogenii le râd în faţă băgând-le cuţitul în spate.

Published in: on 17 Aprilie 2010 at 11:04  Lasă un comentariu  

Opoziţia autentică

Opoziţia politică ce are şansa de a se exersa într-un cadru al unei legalităţi construite înaintea ei sau prin ea trebuie să se străduiască să rămână ca atare dar numai până în momentul în care legea o împiedică să se manifeste şi să reacţioneze.

Toate veritabilele opoziţii în istorie au cucerit legalitatea în acelaşi timp în care ele se impuneau schimbând deodată , legea, statul , societatea şi chiar adevărul politic. Dacă este adevărat că toate opoziţiile active aspiră să se legalizeze, pe de altă parte ele nu sunt niciodată la adăpost de punerea în ilegalitate şi în clandestinitate. Ameninţarea este perpetuă fiind o realitate politică. De aceea orice organizaţie sau asociaţie politică politică de opoziţie chiar cînd ea acţioneză legal , la lumina zilei, trebuie să conserve o structură clandestină, capabilă de a se pune în acţiune într-o situaţie critică. Există deci între legal şi ilegal un raport dialectic specific. Cadrul legalităţii este constant ameninţat şi depăşit fără să se vadă prin aceasta distrus. Distrugerea sa însemnă război civil sau revoluţie. În acelaşi timp legalitatea nu are nimic dintr-un cadru rigid chiar când spiritul juridic îi dă această aparenţă. Ea este totdeauna provocarea unei lupte care traversează faze ce se pot numi reformiste cu condiţia de a nu se elimina transformarea revoluţionară a legii însăşi.

Punem chestiunea altfel: integrarea socială este compatibilă cu ceea ce se numeşte angajament revoluţionar? Răspuns: da dar cu anumite condiţii bine determinate:

1.Meţinerea unui sistem clandestin virtual activ, deci sub forma unui nucleu dur format politic şi practic;

2.Menţinerea unei gândiri teoretice şi strategice radicale şi subversive;

3. Menţinerea şi extinderea de mijloce de difuziune a acestei gândiri.

Published in: on 20 Iulie 2009 at 6:54  Lasă un comentariu  
Tags: ,

Brigăzile roşii- istoric

1.Italia şi lupta claselor

Italia a avut o tranziţie la capitalism, care a fost dificilă, din cauza forţei structurilor feudale. Nu a fost o revolutie burgheză, ca în Franţa, elemente de feudalism, ca Vaticanul conjugându-se în final  cu capitalismul. Un dezechilibru s-a făct simţit  în economie: nordul Italiei este astfel industrial în timp ce regiunile meridionale sunt istoric, marcate de mica producţie şi agricultură.

După primul război mondial imperialist din 1914-1918, mişcarea maselor italiene a fost relativ puternică, permiţând  emergenţa unei mişcări revoluţionare puternice. Clasele dominante susţinând atunci  mişcarea fascistă al ex-socialistului Mussolini, care înăbuşea mişcarea  muncitorească şi au preluat puterea în 1922.

Tînărul Partid Comunist, născut în 1921, a trebuit atunci să se organizeze în ilegalitate, principalul său teoretician Antonio Gramsci stagnând în închisoare. Condamnându-l, judecătorul a declarat: „Trebuie a împiedica acest creier de a gîndi pentru cel puţin douăzeci de ani.”

Ajutat în sarcina sa  de Internationala comunistă, Partidul Comunist Italian a reuşit să dezvolte şi  să ghideze mişcarea de masă într-o mare rezistenţă armată în faţa fascismului.

Dar intervenţia americană, care  se va alia cu  cu Mafia pentru a contracara PCI şi ajuta  burghezia italiana foarte mult  împiedicând o preluare de către masele populare a puterii şi având în vedere că direcţia de PCI a fost cangrenată de revizionism . Ca Thorez în Franţa, Togliatti, de fapt abandonase principiile de bază ale marxism-leninismului.

Atunci când  „Brigate de assalto”
şi muncitorii ocupau uzinele  şi patronii au fugit în Elveţia conducătorii PCI i-au contactat pe aceştia ca să se întoarcă şi „să-şi asume responsabilitaţile”.

Statul burghez italian, a putut deci să continue a trăi sprijinindu-se pe realizărilor structurale ale anilor de fascism, pe un  proletariat al nordului industrial controlat de PCI. PCI a  câştigat în parteneriat social şi ţărănimea din sud, care a transformat democraţia creştină în mişcare de masă.

Modernizarile monopoliste efectuate de fascisti nu au fost contestate.

Nici chiar fascismul de altfel nu a fost contestat; numeroase planuri de puci au fost prevăzute şi atentatele-masacre fasciste au fost multe ( Piaţa Fontane în 1969, Gara Bologna 1980,  trenul Bologna-Florenţa 1984 …). Aceasta este ceea ce au numit revoluţionarii „strategie tensiunii” practicate de către stat.

Published in: on 26 Decembrie 2008 at 18:46  Lasă un comentariu  

Socialism francez

Principii fundamentale

1. A fi socialist inseamna a nu fi multumit cu lumea asa cum este azi.

Ideea socialista tine, totodata, de o revolta impotriva nedreptatilor, ca si de speranta intr-o viata mai buna. Scopul actiunii socialiste este emanciparea completa a fiintei umane si salvarea planetei.

2. Egalitatea este elementul central al idealului nostru.

Obtinerea ei nu are sens decat prin si pentru libertate. Egalitatea si libertatea sunt indisociabile. Nedreptatilor si violentelor lumii, ideea socialista le opune angajamentul pentru o omenire libera, dreapta, solidara si cu respect pentru natura. Ea comporta un mesaj universal, de vreme ce este vorba de apararea drepturilor fundamentale ale fiecaruia si ale tuturor. Pentru socialisti, aceste obiective nu pot fi atinse prin functionarea spontana a economiei si societatii. Redistribuirea permanenta a resurselor si a bogatiilor este necesara pentru a conferi realitate egalitatii in drepturi, pentru a oferi fiecaruia sanse de a-si conduce viata si pentru a reduce diferentele de nivel de trai.

3. Dezvoltarea durabila trebuie sa permita raspunsul la nevoile prezentului fara a compromite viitorul noilor generatii.

Scopurile socialismului democratic, emanciparea umana, poarta vointa de a proteja planeta amenintata astazi, de a reinnoi resursele naturale, de a promova calitatea mediului inconjurator. Aceasta pretinde raspunsuri ce nu cer o rentabilitate imediata, impaca interesele particulare si interesul general, dezvoltarea si ecosistemul. Constienti de stransa interactiune a activitatilor umane si a ecosistemelor, socialistii pun luarea in consideratie a planetei pe acelasi rand cu al principiilor fundamentale ca si progresul societatilor omenesti si satisfacerea echitabila a nevoilor lor.

4. Progresul, sinonim cu ameliorarea vietii omului, este pentru socialisti o valoare fundamentala.

Ei promoveaza cunoasterea, educatia, cercetarea si cultura. Ei vor ca realizarile stiintifice si tehnice sa fie puse in serviciul oamenilor si intregii planete. Dezvoltarea nano- si bio-tehnologiilor, ingineria genetica se constituie in probleme esentiale pentru viitorul umanitatii. Progresul economic si social nu mai poate fi apreciat doar pe baza criteriului cresterii productiei necesare pietii, ci el trebuie cantarit cu indicatori ce reflecta adevarata calitate a conditiilor de viata si de munca a indivizilor.

5. Democratia reprezinta totodata un scop si un mijloc.

Ea incarneaza o valoare si o lupta universala. Ea este conditia naturii insasi a actiunii socialiste, nu se limiteaza la metoda. A fi socialist inseamna a gandi ca femeile si barbatii, decisi sa actioneze impreuna, pot influenta evolutia vietii lor, a societatii si a lumii. Socialismul nostru este o conceptie si o practica a spiritului cetatenesc in toate domeniile si in toate formele sale. Democratia politica si democratia sociala, democratia reprezentativa si democratia participativa formeaza un tot, pentru a permite deliberari si decizii colective.

Published in: on 18 Decembrie 2008 at 3:16  Lasă un comentariu  
Lupii Daciei

Blog pentru unitate nationala DACICA !

Dezvoltare spirituala - Spiritual Development

Spiritualitatea: Calea de a fi Om - Spirituality: The way of being Human.

Job Feedback

Investigații și feedback pt joburi Romania.

Democracy and freedom for peace

Stop antisemitism! Todah Lael!

Matt Miklic

Designer, and other useful things.

TRACIA

Blog despre Tracia actuală

ISTORII REGĂSITE

Probabil cel mai bun blog de istorie!

Calea de mijloc

Ortodoxie fără ideologie

misucroitor

cercetare.info. Noua Ordine Mondiala

Réseau International

Site de réflexion et de réinformation

Institutul National pentru Analiza Istorica "Octavian Goga"

"Tinerimea e resortul însufleţirii unui neam; termometrul spiritului de jertfă al societăţii." - Octavian Goga, om politic si nationalist

sfarma piatra

Just another WordPress.com weblog

EUROPA

Blog despre şi pentru Europa

Umanitatea

Blog despre Umanitate

Inţelepciunea triadică

Just another Wordpress.com weblog

Diaconescu Marius's Blog

Just another WordPress.com weblog